#Håndbold #gymnastik #fælllesskab

Der er flere faser i projektet

 

Fase et omfatter budget forhandlinger, og en masse lobby arbejde for herigennem at få italesat og analyseret behovet af en udbygning af den eksisterende idrætshal. SIU som er en paraply organation af de lokale sports og idræts klubber i nærområdet har i stærkt samarbejde med kommunen fået analyseret behovet for en udbygning af de eksisterende faciliteter, og resultatet var af der var et meget stort behov for flere M² således at hallen kan rumme alle brugere. Budgettet er 30 mio. kr., hvoraf Vejle kommune har afsat 25 mio. kr. Projektet realiseres i 2023

 

Fase ét er gennemført.

der mangler tilstrækkelige idrætsfaciliteter. Alt arbejdet med at indsamle penge, udstyr og sponsorer er begyndt. Dette er et kæmpe arbejde, som involverer flere personer fra de repræsenterede klubber, men det ender forhåbentligt ud i af når det hele er klar til at blive taget i brug, vil vi have følgende ekstra nye faciliteter, dog ikke nødvendigvis samtidige.

1 fuld holdboldhal med 100-200 tilskuerpladser, badmintonbaner, volleyballbaner, gymnastikhal, fitness lokale 2 mødelokaler, indørs klatrevæg i international standard, samt et opvarmingsområde / tumle område

 

 

Første fase – blev gennemført i 2018-2020.

 

Fase 2 gennemføres frem til sommer 2022.

 

 Fase 3 påbegyndes Januar 2023

 

Færdiggørelse af den nye Søndermarkshal og faciliteter som fremadrettet vil få navnet Søndermarkshallerne omfatter bygning af et bevægelseshus til håndbold, gymnastik og andre indendørs idrætsaktiviteter.

 

Centret skabes i et unikt samarbejde mellem Vejle Kommune og SIU, hvis nuværende og nye faciliteter danner rygraden i anlægget.  

Centret skal være for alle – og de mange forskellige aktiviteter og brugergrupper sikrer, at det også
bliver for alle.

Kom med i netværket

…omkring SIU-Vejle & Søndermarkshallerne og bliv en aktiv del af lokalsamfundet gennem din opbakning og investering i udviklingen af samlingspunktet for en stor bydel – både sportsligt og kulturelt.

 

Vi har en vision
Søndermarkens Idræts Udvalg (SIU) er til gavn for alle på Søndermarken Vejle, og resten af Vejle. Centret skal samler alle borgere på Søndermarken og danner base for fremtidig udvikling af aktiviteter for områdets borgere.

 

SIU har en mission
Et samlingssted med faciliteter til alle aldersgrupper – også til de foreningsløse – et samlingssted, hvor borgere kan skabe sammenhold og etablere fællesskaber og relationer med fokus på idræt, sport, motion, fritidsinteresser og kultur.

 

Din virksomhed har nu en unik mulighed for at profilere sig ved at blive en del af fællesskabet omkring skabelsen af Søndermarkshallerne. Du sikrer et øget kendskab og positiv tilgang til din virksomhed i et attraktivt lokalområde med spændende og aktive borgere.

 

Din virksomhed bliver en del af en udvikling af bydelen. Opbygningen af et sted, hvor kultur og idræt smelter sammen i et center med aktiviteter af alle slags. Et sted, hvor du kan få kontakt til alle kundegrupper og ikke mindst et sted, hvor du bliver en del af et erhvervs netværk både formelt og ganske uformelt.

 

 

Hvordan kan du bidrage

…til et så spændende projekt og hvad får du til gengæld?

 

Det er klart, at et projekt af denne størrelse kræver penge at gennemføre. Selvom der er fonde, der har givet tilsagn om noget af beløbet, er der fortsat et godt stykke vej før vi kan komme i mål.

Shopping Cart